طرح کاشت یک میلیارد درخت ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

آقای عباسعلی نوبخت با اشاره به اینکه اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان در قالب ردیف بودجه برای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، رقم ناچیزی است، گفت: ما روی مشارکت مردم، صنایع و دستگاه‌های مختلف حساب کرده‌ایم.

او هزینه تولید، کاشت و نگهداری از هر درخت را ۱۰۰ هزار تومان در کشور اعلام کرد.

نوبخت ادامه داد: هزینه تولید، کاشت و نگهداری از درخت در هر کشوری متناسب با شرایطی که دارد متفاوت است، به طوریکه هزینه آن در مناطق خشک مانند عربستان ۱۰ دلار هزینه برمی‌دارد.

او در همین حال مدت نگهداری از هر درخت را برای استقرار حدود ۱۰ سال اعلام کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: یک سوم بودجه سازمان‌های منابع طبیعی در کشورهای جهان صرف احیا و توسعه جنگل‌ها می‌شود.

او افزود: در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، ۲۰ درصد کار مربوط به بخش تولید نهال و انتقال، ۱۰ درصد کاشت و ۷۰ درصد نگهداری است.

نوبخت در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از صنایع آلوده کننده و بخش خصوصی خواست در عمل مشارکت داشته باشند و تنها به حمایت‌های زبانی اکتفا نکنند.