ظهر جمعه در زاهدان چه گذشت؟

ظهر جمعه در زاهدان چه گذشت؟

بعدازظهر جمعه ۷ مهرماه حدود بیست تن اقدام به سنگ‌پراکنی به نیروهای پلیس مستقر در خیابان خیام زاهدان می‌کنند. انتظامات مسجد سعی در پراکنده ساختن این افراد می‌کنند اما با ادامه این روند پلیس برای دفاع از خود مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شد.

رسانه‌های پان بلوچ تصاویر قدیمی از جابه‌جا کردن مجروحان را با هدف تحریک احساسات مردم در فضای مجازی توزیع می‌کند.

مشاهدات میدانی خبرنگاران نشان می‌دهد هم‌ اکنون آرامش در سراسر شهر زاهدان برقرار است.

زاهدان

رسانه‌های ضد انقلاب برنامه‌ریزی و تبلیغات گسترده‌ای برای سالگرد اغتشاشات سال گذشته در سراسر کشور انجام دادند اما تلاش‌های آنان در ۷ مهر نیز همچون ۲۵ شهریور شکست خورد.

تنها ۵ رسانه ضدانقلاب در ۴۶ روز نخست پاییز سال قبل ۲۸ هزار دروغ را منتشر کردند.