عاقبت زنی که نامه سمی برای ترامپ فرستاد

عاقبت زنی که نامه سمی برای ترامپ فرستاد

پاسکال فریر کانادایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد نامه‌ای حاوی ماده «ریسین» که نوعی سم مرگبار است، برای وی ارسال کرده بود، به حدود ۲۲ سال محکوم شد.

فریر که نامه‌اش به دست ترامپ نرسید، چرا که در جریان بازرسی در یک اداره پست در واشنگتن دی سی مورد توجه قرار گرفت، توسط قاضی ناحیه واشنگتن دی سی، دابنی فردریش، به ۲۶۲ ماه زندان محکوم شد.

فریر پس از گذراندن دوران محکومیت خود از آمریکا اخراج خواهد شد و در صورت بازگشت، مادام العمر در بازداشت به سر خواهدبرد.

وی طی سخنان خود در دادگاه اظهار داشت که خود را یک«فعال» می‌بیند نه یک «تروریست». فریر قبلاً هشت بار به ارسال نامه‌های مشابه به مقامات امنیتی تگزاس اعتراف کرده است.

گفتنی است نامه‌ای که برای ترامپ، رئیس جمهور قبلی آمریکا به کاخ سفید ارسال شده بود و حاوی «ریسین» بود، در سپتامبر ۲۰۲۰ کشف و ضبط شد.

عاقبت زنی که نامه سمی برای ترامپ فرستاد

پاسکال فریر کانادایی که نامه مسموم را ارسال کرده بود در بوفالو نیویورک در مرز آمریکا با کانادا دستگیر شد.

لازم به ذکر است که ریسین، سم کشنده‌ای است که هنوز پادزهری ندارد.