عزاداری امام حسین مانور قدرت خانوادگی در تمدن‌سازی نوین اسلامی است

عزاداری امام حسین مانور قدرت خانوادگی در تمدن‌سازی نوین اسلامی است

زاهره سادات میرجعفری پژوهشگر پسادکتری مطالعات زنان، عضو ستاد راهبری حوزه های علمیه درباره عزاداری امام حسین علیه السلام و تاثیرات ژگرف روضه های خانگی گفت: عزاداری امام حسین مانور قدرت خانوادگی در تمدن سازی نوین اسلامی است.

آنچه در این روزها درجهان رخ می دهد به نوعی مانور قدرت مقاوم و استکبار گریز است. هرکسی با هر مرام و مذهب و مسلک باید برای مکتب و مرام امام حسین ع در این ده روز سنگ تمام بگذارد.

وی افزود: امام حسین ع با خانواده در صحرای کربلا حضور یافت تا به جهانیان بفهماند جریان سازی اسلامی باید در بستر خانواده شکل بگیرد تا تاثیر گذار بوده و نسل به نسل تداوم یابد. امروزه تمام مانورهای جهانی بدنبال ترویج گسترش تمدنی منهای خانواده هستند تا شیوه های نوین انحراف عقیدتی و رفتاری در این ساختار باور پذیر گردد.

درکتاب چگونه غرب خدا را از دست داد؛ خانم مری استرینبرگ اشاره زیبایی به تاثیر از هم پاشیدگی خانواده بر سستی افکار و اندیشه ها و باورها می گردد و امروزه تلاش سیاست مردان غربی برای از درون متلاشی کردن خانواده در جهان به جهت سهولت دستیابی و تاثیر گذاری به باورها و اندبشه ها را نظاره گر هستیم.

میرجعفری تصریح کرد: علاوه بر آن فناوری ها و ابزارهای مدرنیته در جهت نیل به این مهم، هدفمند با سیاست سلطه گرایی و استعمارگری اذهان طراحی و به روز رسانی می گردند و به سرعت انتشار و توزیع .. دراین جایگاه شناخت صحیح ریشه ها، مبانی و مقاصد جهت برنامه ریزی مقابله ای به موقع اهمیت می یابد.

این پژوهشگر در ادامه سخنانش با تاکید بر فرمایشات رهبر انقلاب گفت: همانطور که در فرمایشات اخیر رهبری در جمع مبلغان بگوش جان شنیدیم که به مبانی دشمن تهاجمی وارد شوید باید این مبانی به خوبی برای نسل امروزی تبیین گردد تا عقلانیت آن روشن گردد…

عزاداری امام حسین مانور قدرت خانوادگی در تمدن‌سازی نوین اسلامی است

وی در ادامه ضمن تاکید بر جهاد تبیین یادآور شدند: همچنین یکی از عرصه های مهم جهاد تبیین یاد آوری و حفظ ارزش های ناب اسلامی و دستاوردهای موجود انقلاب اسلامی است… از این رو ماه محرم و عزاداری ابا عبدالله حسین فرصت خوبی برای تبیین ارزشهای والایی است که با خون هزاران شهید این مرزو بوم بدست آمده است. از جمله آنها همین فضای زیبا سنتی درعین حال تعلیمی و انسان سازی مراسم ها و مجالس سید الشهدا ع است که به مدد انقلاب اسلامی توسعه و تکثیر یافته است..

در پایان میرجعفری نسبت به ضرورت هیات های خانگی یادآور شدند و گفتند: پس از هیات ها و تکیه های خاندانهای قدیمی، از روضه های خانگی و حضور خانواده ها ازسالمند گرفته تا نوزاد نباید غافل شد بلکه برای تسهیل حضور حداکثری و بهینه آنان در این فضا باید از ظرفیت ها و خلاقیتهای نوین بهره برد. قدرت جاذبه حسینی مافوق تصور و عالم گیر است چه خوب است از این جاذبه برای تمدن سازی جهانی با محوریت خانواده بهره ببریم…. مخصوصا باتوجه به شعار امسال که شعار بجایی انتخاب شده *ما پای خانواده ایستاده ایم *از مبلغین و مداحان و جهادگران عرصه تبیین بخواهیم موضوعات خانواده محوری را موضوع اصلی سخنرانی خود قرار دهند تا اثرات تدریجی آن را در فرهنگسازی تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه شاهد باشیم.