عملیات اصلاح هندسی میدان حسامی محله شهرآرا اجرا شد

محمد حسین کریمی معاون حمل و نقل ترافیک منطقه بر ضرورت و توجه ویژه به اصلاح هندسی معابر و تقاطع های شهری بعنوان حلقه های واسط و رشته های ارتباطی فضای شهری تأکید کرد و گفت :به منظور ساماندهی و رفع گره های ترافیکی اجرای عملیات اصلاح هندسی ، پس از مطالعات کارشناسی اجرا می شود.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی ناشی از گردش در میدان حسامی افزود: با اجرای عملیات اصلاح هندسی ضمن ایجاد گردش صحیح، روان سازی تردد در این میدان فراهم شد.

کریمی جدول کشی و همچنین نصب علائم ترافیکی ازدیگر اقدامات اجرایی برشمرد و گفت: اصلاح هندسی میدان حسامی ایمنی تردد، کاهش و روان سازی بار ترافیکی، ساماندهی وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه، سهولت دسترسی های محلی و تامین رضایت شهروندان محله شهرآرا را ایجاد کرد.

نوشته عملیات اصلاح هندسی میدان حسامی محله شهرآرا اجرا شد اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.