عکسی از شهاب حسینی و پسرش که برایتان قابل هضم نیست

عکسی از شهاب حسینی و پسرش که برایتان قابل هضم نیست

عکسی جالب و دیده نشده از بازیگر سرشناس ایرانی در کنار پسر بزرگش محمد امین منتشر شد که نشان می دهد پسر این سوپر استار از خودش بزرگتر نشان می دهد.

عکسی از شهاب حسینی و پسرش که برایتان قابل هضم نیست

شهاب حسینی می گوید یک بار وقتی پسرم را دیدم غرق حیرت شدم.

لحظه ای فکر کردم او چقدر بزرگ شده و من این را ندیده ام.

او گفته خانواده من در این سال ها از این مسائل بسیار آسیب دیده اند .

خوب که فکر می کنم از خودم می پرسم واقعا این کارها ارزش این آزار ناخواسته خانواده را داشت یا نه؟!

او افزود کار ما به قدری سخت است دوری از خانواده در آن به چشم می خورد.

ه گاهی می بینم چقدر بابت این موضوع شرمنده زن و بچه هایم شده ام.