غرق شدن بیش از ۳۰ کرمانشاهی در ۱۱ ماهه سال جاری
غرق شدن بیش از ۳۰ کرمانشاهی در ۱۱ ماهه سال جاری

سلیم خانی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار غرق شدگان در آب‌های استان کرمانشاه طی سال جاری اظهار کرد: در یازده ماهه سال جاری ۳۶ نفر در این استان غرق شده‌اند. وی افزود: از این تعداد ۱۹ نفر در رودخانه، پنج نفر در دریاچه مصنوعی و سد، هشت […]

سلیم خانی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار غرق شدگان در آب‌های استان کرمانشاه طی سال جاری اظهار کرد: در یازده ماهه سال جاری ۳۶ نفر در این استان غرق شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۱۹ نفر در رودخانه، پنج نفر در دریاچه مصنوعی و سد، هشت نفر در دریاچه طبیعی، یک نفر در استخر، یک نفر در کانال، یک نفر در حوضچه‌های آبی و یک نفر در سایر مکان‌ها غرق شده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد غرق شدگان یازده ماهه ابتدایی سال گذشته در این استان ۲۴ نفر شامل یک زن و ۲۳ مرد بوده است.

جان باختن ۱۶ کرمانشاهی به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن

سلیم خانی به آمار جان باختگان در اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن اشاره کرد و گفت: ۱۶ نفر در یازده ماهه ابتدایی سال جاری بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در استان کرمانشاه جان باختند.

وی ادامه داد: ۱۶ نفر متوفی شامل ۲ زن و ۱۴ مرد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یعنی ۱۸ نفر شامل ۶ زن و ۱۲ مرد کاهش یافته است.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
فکری؛ در خدمت آینده استقلال