فارغ‌التحصیلان دانشگاه طالبان +عکس

فارغ‌التحصیلان دانشگاه طالبان +عکس

به همین منظور روز یکشنبه مراسمی در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

مولوی حزب الله قندهری، رییس دانشکده شریعت دانشگاه گفت که فاصله بین دانشگاه و مدرسه در جامعه و مراکز دانشگاهی از بین و هدف و راهبرد مدرسه و دانشگاه ما یکی شده است.

در همین حال اکرمشاه عاصم رئیس دانشگاه قندهار از جوانان خواست در کنار هم از پیشرفت نظام، کشور و جامعه حمایت کنند و همه دست برادری به یکدیگر بدهند.

فارغ‌التحصیلان دانشگاه طالبان +عکس

فارغ‌التحصیلان دانشگاه طالبان +عکس