فاز نخست برنامه سنجش توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون عملیاتی شد

محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن بازدید از فرآیند برگزاری آزمون سنجش دانش عمومی بانکی با رویکرد شناسایی افراد با استعداد و جانشین پروری گفت شناسایی و پرورش مدیران آینده بانک از برنامه های تحول گرایانه و استراتژیک بانک توسعه تعاون در دوره مدیریتی جدید محسوب می شود که با عنایت حضرت حق فاز نخست برنامه در قالب سنجش دانش عمومی بانکی بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تدوین و اجرای پروژه سنجش توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک را برنامه ای آینده نگرانه و مبتنی بر دغدغه های مدیریتی خواند و افزود این برنامه افق و چشم انداز مدیریتی میان و بلندمدت در حوزه توسعه سرمایه انسانی دارد. وی افزود خروجی ها و پیامد این پروژه منجر به حفظ و ارتقای مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر سرمایه انسانی در بانک توسعه تعاون خواهد شد و برای دوره پنج سال آینده بانک و سهامداران خلق ارزش خواهد نمود.
شیخ حسینی با اشاره به تغییرات و تحولات صنعت بانکداری در سطح جهانی و ملی و سرعت بسیار بالای ظهور دانش اطلاعات و فناوریهای نوین ضرورت به روز و کارآمد نگهداشتن دانش بینش و مهارت سرمایه انسانی با سازوکار آموزش برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان را حائز اهمیت زیادی دانست و افزود مدیریت سطح دانش و معلومات تخصصی مدیران و کارکنان بانک یک راهبرد مهم برای خلق مزیت رقابتی مبتنی بر دانایی محوری و محیط دانش پسند محسوب میشود که بر آموزش به روز مهارت محور و کاربردی تکیه دارد. ایشان دانایی محوری ترویج فرهنگ ،یادگیری ارج نهادن به رفتار حرفه ای و تخصصی را از ثمرات و دستاوردهای پروژه سنجش توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده خواند و افزود در مرحله آزمون فرهنگ کار تیمی، رقابت سالم فرصت و شانس برابر رقابت و پیشرفت عدالت سازمانی به معرض عمل و تجربه درآمد و در مرحله بعدی با جلسات و بررسی های کارشناسی فرآیند مصاحبه به شکل حرفه ای دنبال خواهد شد. نقش مصاحبه در این پروژه جهت شناسایی افراد مستعد و با انگیزه برای ورود به مناصب مدیریتی میانی و ارشد بانک بسیار مهم خواهد بود.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اجرای پروژه سنجش توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده با همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را از مزیتهای برنامه ذکر و تبیین نمود همراهی موسسه مذکور به دلایل متعددی مانند وابستگی به بانکی مرکزی ج.ا.ا و برخورداری از ظرفیتهای خبرگان بانک مرکزی و نظام بانکی دارا بودن واحد در سطح کشور به منظور فراهم ساختن امکان دسترسی و مشارکت برای همکاران بانک حرفه ای تخصصی کاربردی و به روز بودن سطح و کیفیت خدمات آموزشی موسسه در حوزه بانکداری می تواند دستاوردهای مطلوبی برای بانک توسعه تعاون به ارمغان بیاورد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون سرمایه انسانی مزین به سطح بالای تحصیلات دانشگاهی جوان و متمایل به فناوریهای نوین و با انگیزه پیشرفت بالا را از قابلیتهای بانک توسعه تعاون برشمرد و تصریح نمود به منظور بهره گیری مطلوب از قابلیتهای مذکور و پایدارسازی آن در بانک موضوعاتی چون شناسایی افراد با استعداد، علاقه مند با انگیزه جانشین پروری و آموزش و مجهز نمودن این قشر از سرمایه انسانی به دانش فنی و تخصصی روز ،بانکی مهارتهای نوین مدیریتی و تربیت این قشر بعنوان مدیران آینده می تواند بسترها و زیرساختهای توسعه پایدار بانک توسعه تعاون را به ارمغان آورد.
شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون به منظور انعکاس سطح اهمیت بالای پروژه سجنش توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک از فرآیند آزمون سنجش دانش عمومی بانکی بعنوان مرحله نخست پروژه مذکور در محل موسسه عالی آموزش بانکداری ایران واحد تهران بازدید و در نشستی با حضور مدیران ارشد بانک و موسسه بر استراتژیک بودن موضوع تاکید نمود. وی افزود حضور در آزمون صرف نظر از نتیجه و پیامد آن مصداق و شاخص بسیار مهمی از علاقه مندی و انگیزه کارکنان شرکت کننده برای پیشرفت و ایفای نقش در جایگاه کلیدی بانک محسوب میشود که امروز در تهران و ۸ مرکز در سطح کشور شاهد بروز و ظهور این علاقه و اشتیاق در مسیر تحقق اهداف بخش تعاون کشور و ارائه خدمت توام با تخصص و تعهد به مردم ایران عزیز خواهد بود.
شیخ حسینی تصریح نمود در بانک توسعه تعاون با اجرای پروژه مذکور این سیاست دنبال خواهد شد که مسیر این اشتیاق خدمت به شکل حرفه ای فراهم شود و با مکانیزم آموزش بهنگام فنی و تخصصی و مهارت محور این گروه از همکاران به مهارت ها و دانش روز مدیریتی در حوزه بانکی مسلط و آمادگی لازم برای ورود به مناصب مدیریتی را کسب و بعنوان مدیران آینده بانکی پرورش یابند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حضور و شرکت در آزمون را یک تجربه آموزشی و یادگیری مطلوب قلمداد نمود و افزود سطح بالا و استاندارد سوالات آزمون و طراحی آن از سوی مدیران و خبرگان ارشد نظام بانکی می تواند در جهت گیری آموزشی و یادگیری شرکت کنندگان در آزمون و تحریک و تهییج این گروه از همکاران به توجه به حوزه های خاص و کاربردی دانش بانکی تاثیر گذار باشد.

حسن عاشقی رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون با اشاره به فلسفه فکری حاکم بر پروژه سنجش توسعه استعداد و پرورش مدیران ،آینده گفت برنامه مذکور از برنامه های استراتژیک و مبتنی بر تدبیر آینده نگرانه مدیرعامل محترم بانک محسوب میشود که در عین توجه به داراییها و سرمایه های نامشهود بانک و پیشبرد سناریوی برای تبدیل ظرفیتها و قابلیتهای بالقوه به بالفعل در حوزه سرمایه انسانی، امیدآفرینی مضاعفی را در دل و اندیشه کارکنان اهل دانش ،متعهد فرهیخته دلسوز و علاقه مند به توسعه فردی، بالندگی بانک و پیشرفت کشور ایجاد نموده است که رسالتی خداپسندانه و مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب است .
رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون در تبیین برنامه سنجش، توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون گفت این برنامه مشتمل بر سه مرحله آزمون مصاحبه و آموزش خواهد بود که مرحله نخست آن در قالب آزمون عملیاتی شد. وی در خصوص بخش آزمون اشاره نمود فرآیند طراحی و برگزاری آزمون با استاندارد مناسب و با تعامل و همکاری موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون دنبال شد و آزمون در روز جمعه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ بطور همزمان در ۹ مرکز تهران ،اصفهان ،مازندران ،تبریز خراسان رضوی ،همدان ،شیراز خوزستان و کرمان در سطح کشور به شیوه حضوری در واحدهای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد.
عاشقی حمایت و حضور مدیران ارشد بانک به ویژه مدیر عامل محترم بانک در فرآیند برگزاری آزمون را بسیار مهم ذکر کرد و افزود این موضوع در عین ایجاد دلگرمی و انگیزه مضاعف در متولیان موضوع و شرکت کنندگان در آزمون جدیت و اهمیت بالای برنامه را به نظام بانکی کشور و بدنه بانک توسعه تعاون منعکس نمود وی در ادامه ضمن تشکر ویژه از همراهی مدیر عامل محترم بانک و اعضای محترم هیات مدیره از مشارکت و همکاری معاونت محترم حقوقی و نظارت مدیران و همکاران حوزه حراست مدیران و همکاران محترم حوزه بازرسی، مدیران و همکاران محترم مدیریت شعب استانها و همکاران مرکز آموزش و پژوهش در فرایند برگزاری و نظارت بر آزمون قدردانی نمود .
رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون در خصوص زمان اعلام نتایج آزمون گفت نتایج و خروجی های آزمون به تفکیک شاخصهای مختلف و متنوع تحلیل و استخراج خواهد شد و در روزهای آتی ضمن اطلاع رسانی به جامعه هدف از داوطلبان واجد شرایط لازم برای مصاحبه دعوت خواهد شد و پس از سپری شدن فرآیند مصاحبه افراد حائز شرایط دورههای آموزشی تخصصی و مدیریتی را طی خواهند نمود .
شایسته ذکر است در فرایند بازدی و نظارت بر آزمون در واحد تهران جناب آقای ذوالفقاری معاونت حقوقی و نظارت بانک توسعه تعاون جناب آقای حسینی مطلق مدیر کل دفتر مرکزی حراست بانک توسعه تعاون، جناب آقای رحمان پور مدیر امور استانها و شعب بانک توسعه تعاون و جناب آقای گل مرادی معاونت محترم اداری-مالی موسسه عالی آموزش بانکداری ،ایران جناب آقای کوهی مدیر آموزش موسسه عالی آموزش بانکداری ایران حضور داشتند همچنین ناظران و عوامل اجرایی بانک و موسسه نیز در واحد تهران و مدیران مدیریت شعب استانها روسای حوزه حراست استانها و ناظران اداره کل آموزش بر فرایند آزمون در سطح کشور نظارت داشتند.

نوشته فاز نخست برنامه سنجش توسعه استعداد و پرورش مدیران آینده بانک توسعه تعاون عملیاتی شد اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.