فال ابجد روزانه امروز و فردا صغیر و کبیر

فال ابجد روزانه امروز و فردا صغیر و کبیر

فال ابجد یکی از فال های معروف و محبوب است که برای پیش بینی طالع از آن استفاده می شود. از گذشته‌های دور تا کنون، همواره انسان ها به دنبال راهی برای فهمیدن آینده ی خود بوده اند؛ که این عمل را با گرفتن انواع فال ها و روی آوردن به افرادی که در این زمینه تخصص دارند، انجام می دهند. با پیشرفت تکنولوژی انسان ها به راحتی می توانند در هر لحظه که بخواهند، این عمل را با گوشی یا لپ تاپ خود در منزل انجام دهند.فال ابجد یکی از فال هایی است که افراد به آن علاقه ی زیادی دارند. فال ابجد از فال های پرطرفدار در میان فال های دیگر است که قدمت زیادی دارد؛ چرا که برخی افراد آن را به زمان دانیال نبی و بعد ها به دوره ی امام جعفر صادق نسبت می دهند.

حروف ابجد فال شما : آ د آ

نیت خوبی کرده ای. طالعت روشن است. غم و تیرگی از تو دور شده و سعادت به تو روی آورده است. از آسیب بدخواهان در امانی. اگر چیزی را از دست بدهی، از آن فایده ای نصیبت میشود. از دوست، همکار یا همسر خود راحتی میبینی. اگر فکر معامله هستی انجام بده نفع میبری.مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری. اگر مسافری داری به سلامت باز میگردد. اگر قصد انجام کاری را داری، شرایط با تو موافق است و به مقصود میرسی انشا الله .

حروف ابجد فال شما : آ ج د

هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول، ملک یا مقامی به دست می آوری. کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد، موفق نمی شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری. اگر قصد انجام کاری داری ،دودل نباش ،آن کار را انجام بده چون به مقصود می رسی.

حروف ابجد فال شما : د د آ

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی و به مراد و مقصود میرسی. تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد. اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن. با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.

حروف ابجد فال شما : ب ج ج

از طرف یکی از خویشان و نزدیکان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری.

حروف ابجد فال شما : د ب ج

از چیزی دلخور یا غمگین هستی فکرش را از سرت بیرون کن. در روزی به رویت گشوده است و به زودی از یکی از خویشان چیزی به تو میرسد. متواضع باش و تکبر را کنار بگذار. در چند روز آینده خبر خوشی به تو میرسد. اگر قصد سفر داری برو زیرا هم موجب شادی تو و هم دوست و آشنا میشود. به زودی کارها بر وفق مراد تو میشود.

حروف ابجد فال شما : آ ج آ

به آنچه که نیت کرده ای می رسی، ولی باید صبر کنی نه اینکه تعجیل کنی. اگر تعجیل کنی از کارت پشیمان می شوی. با کسی نزاع نکن. راز دل خود را به کسی نگو. از شخصی گندمگون که قدی متوسط دارد و روی او یک نشان است دوری کن. از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور. به خداوند توکل کن تا از غم و رنج در امان باشی.

حروف ابجد فال شما : د آ آ

آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری، با موفقیت فاصله ای نداری . افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد به زودی گشایشی در کارها پیدا میشود. از چیزی نگرانی در دل داری، نگران نباش. اگر چیزی را از دست داده ای به صلاح تو بوده، خیری در آنست.

حروف ابجد فال شما : ب د ب

به زودی از مشکلات و گرفتاری ها رها میشوی. منتظر دست خیر دیگران نباش و خودت همت کن. گمشده ای را پیدا میکنی. اگر با کسی مشکلی داری عاقبت به نفع تو تمام میشود. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت موفق خواهی بود.

حروف ابجد فال شما : آ ج د

هر نیت و قصدی که داری بر آورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول، ملک یا مقامی به دست می آوری. کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد، موفق نمی شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری. اگر قصد انجام کاری داری ،دودل نباش ،آن کار را انجام بده چون به مقصود می رسی.

حروف ابجد فال شما : ب آ ج

حاجت و آرزویی داری که برآورده میشود. گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا میکنی. در طالعت فرزند زیاد دیده میشود. فرزندانی خوب و خوش قدم.

حروف ابجد فال شما : د د آ

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی و به مراد و مقصود میرسی. تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد. اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن. با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.

راز ها و نکات مهم درباره ی حروف ابجد

اولین گام که شما برای گرفتن فال ابجد باید بدانید، دانستن حروف ابجد است. افراد زیادی معتقدند که حروف ابجد ویژگی های خارق العاده ای دارد که با دانستن آن می توان به آینده پی برد. این حروف راز آلود که برای مرتب کردن حروف در زبان عربی به کار رفته اند، برپایه ی ابتدایی الفبای خط فنیقی بوده است. این حروف ارزش عددی کلمات را نشان می دهند که برای طالع بینی فرد یا رمزگذاری و شماره گذاری صفحات از آن استفاده می کردند. این حروف را به سه بخش دسته بندی کرده اند که این سه بخش عبارتند از

 • ابجد کبیر
 • ابجد وسیط
 • ابجد صغیر

قبل از اینکه بخواهیم درباره ی هرکدام از موارد بالا صحبت کنیم، بهتر است بدانید که اعدادی که به حروف ابجد نسبت داده اند، عدد یک تا هزار است و حروف ابجد ۲۸ حرف را شامل می شود. نسبت دادن این اعداد به این ۲۸ حروف ابجد به این صورت است که عدد ۱ تا ۱۰۰۰ را بین این ۲۸ حرف ابجد کبیر تقسیم می کنند؛ حال اگر حرف ابجد کبیر که از عدد ۹ بزرگ تر است را تقسیم کنیم باقی مانده ی آن حرف ابجد صغیر خواهد بود. همچنین اگر حرف ابجد کبیر را بر ۱۲ تقسیم کنیم حروف ابجد وسیط به دست می آید، بیش ترین استفاده در گرفتن فال ابجد از حروف ابجد کبیر است.

ابجد کبیر

همانطور که گفتیم هر کدام از ۲۸ حرف عربی دارای ارزش عددی مخصوص خود هستند که در زیر عددهای مربوط به هر حرف را بیان نموده ایم. این حروف عبارتند از

ابجد کبیر

ابجد وسیط

فال ابجد

ابجد صغیر

فال ابجد

نحوه ی گرفتن فال ابجد روزانه

اگر فردی بخواهد فال ابجد بگیرد، ابتدا نام خودش و مادرش را به ابجد کبیر محاسبه می کنیم و بعد از جمع کردن بر عدد 12 تقسیم کرده و باقی مانده ی آن برج طالع فرد را مشخص می کند و هر ماه طالع هر فرد را مشخص می کند که در ادامه به طور مختصری بیان کرده ایم.

فال ابجد

فال ابجد بر حسب ماه تولد

گام بعدی در طالع بینی با حروف ابجد یافتن ماه تولد فرد بر اساس برج طالع است به این صورت که هر فرد متولد ماه های زیر طالع مخصوص به خود دارد. هر سال دوازده ماه دارد که هر ماه طالع مخصوص به خود را دارد این ماه ها عبارتند از

 • حمل
 • ثور
 • جوزا
 • سرطان
 • اسد
 • سنبله
 • میزان
 • عقرب
 • قوس
 • جدی
 • دلو
 • حوت

در ادمه باید به این نکته توجه کرد که ماه تولد با برج متفاوت است و در برخی از مواقع می تواند یکی باشد، همچنین این موضوع برای زن و مرد یکسان نمی باشد. حال قصد داریم به بررسی هر برج طالع بپردازیم، از شما تقاضا داریم تا پایان این مطالب جذاب ما را همراهی کنید.

برج حمل

زنان با طالع برج حمل دارای قد بلند هستند، این زنان هوش بالایی دارند و با ورود به هر منزل خیر و برکت را با خود به همراه می برد. از ویژگی های بارز این زنان مهربان بودن و توانایی در انجام امور را می توان نام برد. از رنگ های خوش یمن برای این افراد رنگ سبز را نام می برند و روز پنج شنبه برای این بانوان سر شار از اتفاقات خوب است و هراه داشتن دعای جوشن کبیر به آن ها توصیه می گردد.

مردان: مردان با برج حمل را قد بلند و خش رو می دانند. این افراد از دروغ بیزارند و از کارهای حرام دوری می کنند، زود عصبانی می شوند و زود هم آرام می شوند. خرید و فروش برای این افراد پر در آمد است. مردان دارای طالع برج حمل نباد در عبادت خداوند کاهلی کنند تا زندگی پر خیر و برکنی داشته باشند. این مردان عمر زیادی خواهند داشت و در زمانی که ماه نو می شود به قران نگاه کنند و صدفه دهند از بلایا ایمن خواهند بود.

برج ثور

زنان: این زنان زیبا و دارای قد بلندی هستند که با گذشت زمان زندگی به میل آن ها پیش می رود. روز جمعه و رنگ سبز یا آبی برایشان خوش یمن است. افراد دارای طالع ثور باید راز خود را با کسی مطرح نکنند؛ زیرا که دشمنان زیادی دارند، با توکل به خدا و انجام عبادات کارهایشان انجام می گیرد.

مردان: این مردان طالع خوبی دارند و به مال دیگران چشم ندارند و با زنان نجیب ازدواج می کنند که برایشان روزی و خوشبختی به همراه می آورند. به همراه داشتن انگشتر فیروزه برایشان خوب است و آن ها را از بلایا دور می کند.

جوزا

زنان: این بانوان مهربان و خوش صحبت هستند و فن بیان خوبی دارند. در انجام کارها شک و تردید دارند ولی با توکل به خدا در انجام امورشان موفق خواهند بود. به مسافرت علاقه ی زیادی دارند و لباس آبی و ماه شعبان برایشان خوش یمن است.

مردان: این مردان ظاهری زیبا دارند و گذراندن وقت با دوست برایشان خوب نیست و این دوستان خیرشان را نمی خواهد و به آن ها ضرر می رساند. این مردان با والدین خود خوب رفتار میکنند و صاحب فرزندان نیکویی می شود.

برج سرطان

زنان: این افراد ظاهری زیبا دارند و اخلاق خوبی دارند و با بقیه مهربانند و صاحب شوهری مهربان می شوند؛ اما اطرافیان به این زوج حسادت می ورزند. این زنان نیکوکار هستند و به افراد زیادی کمک می کنند و معمولا از درد کمر رنج می برند و رنگ های سبز و آبی و پوسیدن لباس هایی به این رنگ به آن ها توصیه می شود.

مردان: مردان دارای این طالع ثروتمند هستند و زراعت و تجارت پیشه ی آن ها خواهد بود. داشتن انگشتر یاقوت برایشان خوش یمن است و عمر با عزتی خواهند داشت.

برج اسد

زنان: این زنان دانا و با درایت هستند، این بانوان دارای روحیه ایی شاد می باشند که زندگی خوبی را با همسر و فرزندانش خواهد داشت. ماه شوال و رنگ سفید و سبز برای وی شانس به همراه می آورد.

مردان: مردانی خوش سخن و با سواد هستند، دارای مقام و منصب خوبی در جامعه خواهد شد. انگشتر عقیق و لباس های رنگی برایش مفید است.

سنبله

زنان: این بانوان بلند و سرخ روی هستند، بسیار مومن و پاکدامن اند و عاقبت به خیر خواهد شد. رنگ سرخ و سبز برایش خوش یمن است.

مردان: این مردان قدی متوسط ، خوش خلق، و مهربان هستند. اهل مسافرت و خوش گذرانی اند و روز یک شنبه و لباس شاد برایش مفید خواهد بود.

برج میزان

زنان: این افراد نشان دهنده ی صداقت و درست کاری هستند، دمدی مزاج اند، ماه ذی قعده و روز دو شنبه برایش شانس می آورد.

مردان: مردانی با عدالت و منظم طالع میزان دارند، عقل و درایت خوبی دارند. افراد دارای این طالع ماه رمضان و انگشتر فیروزه برایشان مفید است.

برج عقرب

زنان: این بانوان دارای قدی بلند و خال بر سینه ی خود هستند که نشان از اقبال نیک او دارد، ماه شوال و روز دو شنبه و رنگ سبز و آبی برایشان خوش یمن است.

مردان:این مردان صداقت مبنای کارشان استت و همین دلیل سریع انجان شدن کارهایشان می شود. در ماه اردیبهش اتفاقات خوبی برایش رقم خواهد خورد و سفرهای زیادی خواهد رفت.

برج قوس

زنان: این زنان خوش سیرت اند و دانا و خوش برخورد هستند و با ورود به هر خانه ایی برایشان رزق و روزی بهمراه می برد، ماه شعبان وپوشیدن لباس رنگارنگ برایشان شانس می آورد.

مردان: این مردان مهربان اند و زندگی خوبی دارند و بابت آن خدا را شاکرند، ماه رمضان و لباس رنگی برایشان مفید است.

برج جدی

زنان: عنصر وجودی این زنان باد است، بلند نظر و سخاوتمند هستند و با ادای تکلیف و انجام عبادات زندگیش در مسیر خوشبختی قرار می گیرد.

مردان: صاحب این طالع فردی صادق و صالح است. سفر به سمت قبله برایش بسیار پر سود خواهد بود و زندگی طولانی خواهد داشت.

برج دلو

زنان: زنان دارای این طالع زیبا و باهوش هستند و پرتلاش اند، ولی دشمنان زیادی دارند به همین دلیل نباید اتفاقات مهم زندگیشان را برای کسی مطرح کنند.

مردان: مردانی پاکدامن اند که امانت دادن و ضمانت کردن افراد برایشان خوب نیست. فرزندان زیادی در طالع دارند و لباس رنگی و انگشتر فیروزه و یا قوت برایشان خوش یمن است.

برج حوت

زنان: زنانی خوش خلق ، مهربان و خانواده دوست هستند؛ که شانس و برکت را با خود به خانه ی همسر می برند. ماه ذی قعده و روز های دو شنبه و پنج شنبه و رنگ سفید برای خوش یمن است.

مردان: مردی مهربان و شجاع و زیرک است، ایمان قوی دارد و توکل او سبب راحت شدن کارهایش می شود.

نتیجه گیری

همانطور که گفتیم حروف ابجد برمبنای حروف الفبای عربی است، حال اگر برای اسامی ایرانی بخواهیم طالع بینی ابجد را برایشان انجام دهیم به ازای حروف چ، پ، گ، ژ که در زبان عربی نیست از حروف ج، ب، ک، ز استفاده می کنند. بعضی از صاحب نظران در این حوزه اعتقادی به این جایگزینی ندارند و به جای این حروف مقدار عددی صفر را قرار می دهند. فال ابجد یکی از فال های پر طرفدار در میان تمام افراد است.