فردا دوشنبه ۲۸ خرداد ماه اولین دور از مناظرات انتخاباتی از ساعت ۲۰ تا ۲۴ برگزار خواهد شد

فردا دوشنبه ۲۸ خرداد ماه اولین دور از مناظرات انتخاباتی از ساعت ۲۰ تا ۲۴ برگزار خواهد شد. تحلیلگران و رسانه ها انتظار دارند با برگزاری این مناظره ضرب آهنگ متفاوتی را در ادامه مسیر انتخابات و تبلیغات کاندیداها شاهد باشیم.

با توجه به تجربیاتی که در چند انتخابات اخیر و مناظرات داشته ایم، پایگاه خبری در چند روز آینده در  قالب یئوالات رسیده  سوالات  خود را  نامزد های انتخابات  مجلس  خواهد  پرسید