فروش حضوری بلیت پروازهای اربعین منتفی شد

جعفر یازرلو گفت: طبق بخشنامه سازمان هواپیمایی به شرکت‌های هواپیمایی به هیچ عنوان بلیت‌های اربعین به صورت حضوری یا تلفنی به فروش نمی‌رسد و فروش بلیت پروازهای اربعین تنها از طریق سایت‌های رسمی شرکت‌های هواپیمایی و یا سایت‌های فروش آنلاینی که الزامات ذیل بخشنامه ۲۳۵۰۵ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۴۰۲ سازمان هواپیمایی کشوری را رعایت کرده باشند، امکان پذیر خواهد بود.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، فهرست شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر بلیت پرواز‌های اربعین (دفاتر فروش آنلاین)فردا اعلام می شود.

او می گوید: در زمان انجام عملیات اربعین و همچنین در مسیرهای داخلی به هیچ عنوان فروش چارتری نداریم و تمامی قرارداد‌های چارتری بین شرکت‌های هواپیمایی و چارتر کنندگان در بازه زمانی اربعین به حالت تعلیق درآمده و فروش و صدور بلیت اربعین توسط چارتر کنندگان ممنوع است.