فصل خرید تضمینی گندم در استان وارد مرحله اجرایی شد : خرید بیش از ۱۳۰۰ تن گندم با گذشت تنها ۲ روز از آغاز خرید تضمینی در کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه – علی ملکشاهی گفت : با شروع برداشت گندم در مزارع سومار و قصرشیرین بیش از ۱۳۵۷ تن گندم وارد مراکز خرید تضمینی مناطق گرمسیر استان شد . مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه افزود : گندم مازاد بر نیاز کشاورزان […]


به گزارش روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه – علی ملکشاهی گفت : با شروع برداشت گندم در مزارع سومار و قصرشیرین بیش از ۱۳۵۷ تن گندم وارد مراکز خرید تضمینی مناطق گرمسیر استان شد .
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه افزود : گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم گندم معمولی و ۱۸۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو گرم گندم دروم خریداری می‌شود که براساس تطابق با جدول پاکی نصب شده در تمامی مراکز ، محاسبه و از طریق بانک عامل به حساب کشاورزان واریز خواهد شد
ملکشاهی تعداد مراکز خرید تضمینی سطح استان را ۶۰ مرکز اعلام کرد و افزود : بر اساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی استان ، آمادگی خرید بیش از ۸۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را در سطح استان داریم .