فوری: تراکتور – پرسپولیس با تاخیر شروع می‌شود

فوری: تراکتور - پرسپولیس با تاخیر شروع می‌شود

در حالی که قرار بود دیدار پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه آغاز شود اما به دلیل ازدحام زیاد جمعیت در مبادی ورودی ورزشگاه یادگار امام تبریز و استقبال بسیار زیاد تماشاگران از این مسابقه اتوبوس هر دو تیم و عوامل اجرایی مسابقه با تاخیر وارد ورزشگاه شدند، در ساعت ۱۹ آغاز می شود.