فوری و مهم ، نامه بهزاد حاتم زاده فعال فعال سیاسی کرمانشاهی به سرپرست ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر محمد مخبر
سرپرست موقت ریاست جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام ؛ حضرت مولا علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند :
فی تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال
شخصیت ، هویت و ماهیت انسان ها در دگرگونی های بزرگ روزگار است که بر آفتاب افکنده می شود و عیان می گردد . وقار و متانت و وزانت حضرتعالی در روزهای پس از سقوط بالگرد رییس جمهور شهید علیرغم سبقت گرفتن دیگر همکاران از همدیگر در راهروهای وزارت کشور برای تصدی منصب ریاست جمهوری نصب العین همه است . دیدیم که چگونه عطای این منصب را به لقای شتابزدگی دوستان بخشیدی و سکانداری دولت را در این شرایط خطیر اولویت خود دانستید . امروز در خبرها دیدم که به آقای منصوری معاون اجرایی دولت و همزمان با حفظ سمت رییس ستاد انتخاباتی جلیلی نهیب و هشدار داده اید که بیش از این از جاده بیطرفی خارج نشوید و دولت را هزینه یک ستاد انتخاباتی نکنید ! اگر چه این انذار دیر هنگام بود ولی باز در این وانفسای سوگیری های عیان اعضای دولت مغتنم است .
جناب آقای دکتر مخبر
شما امین رهبری در بنگاه های عظیم اقتصادی زیر مجموعه رهبری نظیر ستاد اجرایی فرمان امام ره بوده اید . انتظار آحاد جامعه ایرانی هم اکنون از حضرتعالی برکشیدن فتوای معظم له مبنی بر « حق الناس » دانستن رأی مردم است . اجازه ندهید که بیش از این بر دامنه شایعات و شوائب خروج هیأت های اجرایی از جاده بیطرفی دمیده شود . اجازه ندهید که چهار تا بخشدار بی تجربه و گرفتار عارضه سیاست زدگی با رفتارهای شتابزده و غیر حرفه ای اعتماد مردم را نشانه روند .
مردم در لبیک به فراخوان رهبری و احزاب و گروه‌ها و شخصیت های سیاسی علیرغم همه بادهای ناموافق اپوزیسیون خارج از کشور عزم بر شرکت در انتخابات جزم نموده اند و کمترین انتظارشان این است که این شوائب و شایعات حتی فرصت بروز نداشته باشند ‌‌. انتخابات پیش‌رو آزمون بزرگ ولایت پذیری برای همه است .
ملت در لبیک به ولایت سنگ تمام خواهند گذاشت و انتظار دارند که مجریان انتخابات که یکدست صفر تا صد این فرایند را در اختیار دارند ملتزم و عامل به فتوای رهبری در خصوص صیانت از آرای خود باشند .

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما هم رستگار

بهزاد حاتم زاده کرمانشاه