فیلتر جریان نقدینگی ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بورس تهران

فیلتر جریان نقدینگی ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بورس تهران

فیلتر جریان نقدینگی ۱۵ آذر ۱۴۰۲ بورس تهران

در معاملات امروز بورس تهران قدرت خرید نمادهای بورس، اخابر، زفجر و خودرو جلب توجه کرد.

به گزارش خبرنگار بازار، جریان نقدینگی در معاملات امروز بورس تهران به شرح زیر بود:

فیلتر جریان نقدینگی ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ بورس تهران

«نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته‌اند»

فیلتر جریان نقدینگی ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ بورس تهران

«نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته‌اند»