فیلمی از داخل حرم حضرت شاهچراغ بعد از حادثه تروریستی

فیلمی از داخل حرم حضرت شاهچراغ بعد از حادثه تروریستی را در ادامه مشاهده می نمایید.