فیلم / دختر دانش آموز را با چادرش خفه کردند!

فیلم / دختر دانش آموز را با چادرش خفه کردند!

شهیده میترا در سال 1347 در متولد شد. مادرم نام میترا را برای او انتخاب کرد. اما بعدها که میترا بزرگ شد، به اسمش اعتراض داشت.

بارها به مادرم گفت «مادربزرگ، این هم اسم بود برای من انتخاب کردی؟ اگر در آن دنیا از شما بپرسند که چرا اسم مرا میترا گذاشته‌اید، چه جوابی می‌دهید؟ من دوست دارم اسمم زینب باشد.

حجم ویدیو: 26.82M
|
مدت زمان ویدیو: 00:03:12