قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت روحانی در کانادا+عکس

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت روحانی در کانادا+عکس

هنوز مشخص نیست مهاجرت کرده یا برای تعطیلات به کانادا سفر کرده است.

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت روحانی در کانادا+عکس