قطعی برق، صنایع کرمانشاه را به مرز نابودی کشانده! / چرا هیچ حمایتی از صنایع کرمانشاه نمی شود؟

به گزارش روزنامه باختر، این روزها که در ایام پیک مصرف برق در کشور هستیم، معضل تکراری قطع برق بیش از همه گریبانگیر صنایع شده است و پس از قطعی هفته ای یک روز، به قطعی برق در دو روز هفته رسیده است و این شرایط نفس کشیدن را برای صنایع استان سخت و دشوار […]

به گزارش روزنامه باختر، این روزها که در ایام پیک مصرف برق در کشور هستیم، معضل تکراری قطع برق بیش از همه گریبانگیر صنایع شده است و پس از قطعی هفته ای یک روز، به قطعی برق در دو روز هفته رسیده است و این شرایط نفس کشیدن را برای صنایع استان سخت و دشوار کرده است.

این شرایط درحالی است که تمام هزینه های جاری صنایع همچون مالیات، تامین اجتماعی، حقوق پرسنل و … پابرجاست و آنها باید با تعطیل بودن دو تا سه روز در هفته همه ی آن هزینه های خود را پرداخت کنند.

البته استاندار کرمانشاه در جلسه ای با حضور صاحبان صنایع استان گفته است که ما در استان هیچگونه کمبود برقی نداریم و میزان تولید برق استان بیش از نیازمان است اما چون شبکه برق سراسری است به دیگر نقاط کشور ارسال می شود.

حال سوال اینجاست که مگر نباید قبل از هر چیز برق مورد نیاز استان تامین شود و پس از آن اقدام به واگذاری برق مازاد استان به شبکه سراسری کرد؟

صاحبان صنایع استان با اشاره به ضرب المثل معروف؛ «چراغی که به خانه رواست،به مسجد حرام است» خواستار اختصاص برق تولیدی استان به میزان مصرف مورد نیاز خود استان هستند.

همچنین حداقل انتظاری که از مسوولین استان و دولتمردان می‌رود این است که تا زمان عبور از دوران پیک مصرف برق، بخشودگی هایی همچون بخشودگی مالیاتی و تامین اجتماعی به صاحبان صنایع استان داده شود.

حتی میتوان با پرداخت تسهیلات ویژه خرید ژنراتورهای دیزلی برق به صنایع کمک کرد که قطعی مگر برق، کسب و کار آنها را به تعطیلی و ورشکستگی نکشاند.

کاری نکنیم که به بهانه قطعی برق؛ صنایع خود را به مرز تعطیلی و ورشکستگی برسانیم.