قطع امید سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی / پل های پشت سر سلاح ورزی خراب شد

طبق نامه ی سید علی لطفی‌زاده دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در روز گذشته یکم آذر، به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با موضوع اجرای مصوبه نشست مورخ یکم آبان‌ماه ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، «بر مبنای مصوبه مذکور که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران واصل شده است، فرایند انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح ورزی مردود اعلام شده و حسب تکلیف مندرج در مصوبه شورای عالی نظارت ضمن تمدید ماموریت انجمن نظارت،‌ مقرر شد جهت تعیین شخص جایگزین مجددا انتخابات برگزار شود».

در بخشی از نامه لطفی‌زاده آمده است: از این حیث با لحاظ تکلیف موضوع بند (الف) ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی ایران مقتضی است ضمن تمکین از مصوبه شورای یادشده، همکاری‌های لازم در راستای برگزاری انتخابات به انجام رسانند. بدیهی است از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران هر گونه دخل و تصرف در اموال اتاق از سوی شخص فاقد صلاحیت موجب ضمان خواهد بود. افزون بر آن با لحاظ فقدان صلاحیت مشارالیه و همچنین ابطال انتخابات مربوطه نسبت به ایشان، اساسا هیچ گونه ابهامی پیرامون وضعیت حقوقی مشارالیه وجود نداشته و استناد به نظریه واحد حقوقی اتاق ایران جهت استمرار ریاست غیرقانونی شخص مذکور رافع مسئولیت نخواهد بود.

این نامه به مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت نیز ارسال شده است.

اطلاعیه ۳ بندی وزارت صمت درباره‌ ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی

روز ۳۰ آبان بود که ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ادعاها و ابهامات مطرح شده از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی درباره نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت ‌دایر بر ابطال انتخاب اتاق ایران به واسطه فقدان صلاحیت سلاح‌ورزی، مواردی را در قالب ۳ بند شفاف کرد.

‌۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.

۲- بر خلاف اظهارات اخیر سلاح‌ورزی، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن‌ حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند.

۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی‌ حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.

انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران‌ اول بهمن برگزار می‌شود

همچنین روز گذشته، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه روز یکم آذر فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد، گفت: انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، اول بهمن امسال برگزار می‌شود.

به گفته جهانبخش سنجابی ، به موجب مصوبه اول آبان ۱۴۰۲ شورای عالی نظارت، انجمن نظارت مکلف شده است با توجه به اظهارنظر حقوقی و استنباط قبلی انجمن و ابطال انتخابات رئیس نسبت به برگزاری انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اقدام کند؛ پیرو مکاتبات و اقدامات لازم روز یکم آذر ۱۴۰۲ فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌هاn> منتشر شد ضمن اینکه مقرر است متن همین فراخوان در قالب نامه رسمی به همه اعضای هیات نمایندگان ابلاغ شود و براساس آن اعضایی که مایل به عضویت در هیات رئیسه اتاق هستند باید اعلام تا ۱۳ آذرماه اعلام کاندیداتوری کنند.

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت که پس از آن نیز انجمن مکلف است که فهرست کاندیداها را مطابق تبصره ذیل بند ۲-۷ از وزارت اطلاعات استعلام کند و وزارت اطلاعات ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به بررسی صلاحیت افراد استعلام شده اقدام کند و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کند، بعد از اینکه فهرست واجدان شرایط و تایید صلاحیت شده مشخص شد ما نیز انتشار آن فهرست را انجام می‌دهیم و در جلسه هیات نمایندگان مورخ اول بهمن انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

‌تفسیر غلط از رای دادگاه؛ واجا کماکان مسئول تأیید صلاحیت نامزدهاست

سنجابی همچنین با رد ادعای تأیید انتخابات اتاق ایران،‌ به رسانه‌ها گفت: ‌رأی صادره دادگاه تجدیدنظر درباره آیین‌نامه اصلاحی مصوب شورای‌عالی نظارت ارتباطی با تمام بند‎های آیین‌نامه ندارد و کماکان وزارت اطلاعات مسئول تأیید صلاحیت نامزدهاست.

بنابراین گزارش‌ پس از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران که به دلیل رد صلاحیت بودن حسین سلاح‌ورزی، از سوی نهادهای نظارتی غیرقانونی اعلام شده بود، وی با وجود اطلاع از ردصلاحیت، در انتخابات اتاق شرکت کرد و در حال حاضر با حمایت عده‌ای، به‌صورت غیرقانونی ریاست اتاق بازرگانی ایران را برعهده دارد.

سلاح‌ورزی در اغتشاشات سال گذشته از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی، حمایت کرده بود.