لاپید: کابینه نتانیاهو شکست خورده ترین کابینه است

لاپید: کابینه نتانیاهو شکست خورده ترین کابینه است

"یائیر "، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در سخنانی تصریح کرد که راست گرای از زمان روی کار آمدن در سیاست، امنیت، اقتصاد و آموزش شکست خورده است.

وی خاطرنشان کرد که منطقی نیست فردی که در وسط محاکمه خود به خاطر مسائل جنایی است، مسئولیت رژیم صهیونیستی را برعهده بگیرد.

لاپید تاکید کرد که کابینه نتانیاهو شکست خورده ترین کابینه رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس است (۷۵ سال پیش) و امیدواریم سال آینده شاهد روی کار آمدن کابینه جدید باشیم.

لاپید اخیرا نیز به شدت به نتانیاهو حمله و او را به آسیب رساندن به کارایی دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی متهم کرده است.

لاپید: کابینه نتانیاهو شکست خورده ترین کابینه است

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی همچنین سخنان نتانیاهو درباره حفظ کارایی ارتش این رژیم را "تلاش شرم آور و بزدلانه" وی برای فرار از مسئولیت و سرزنش ارتش و فرماندهان اسراییل توصیف کرد.

وی همچنین به تاثیرات منفی عملکرد کابینه نتانیاهو بر وضعیت امنیت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که این وضع نتیجه مستقیم "کودتای ویرانگر"ی است که کابینه نتانیاهو آن را فرماندهی کرده است.

لاپید افزود: اگر توانمندی ارتش و آمادگی برای مقابله با چالش های امنیتی، مسائل مهمی برای کابینه بی بی بود، نخستین گام نتانیاهو باید این می بود که از قانونگذاری هایی که تاثیر منفی بر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی اسراییل می گذارد، دست بکشد.