مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی

مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به دستگاه‌های اجرایی راستای تامین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای مجوز عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی دادند.

به گزارش فریاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۳۵ طرح تامین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
ماده ۳۵- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.

دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می رسد.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به ماده ۳۵ موافقت کردند.

بر این اساس، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح ها اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تامین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می رسد را برای سهام داران تضمین نماید.

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت:10:10

نظرات