مجوز مصرف اضطراری واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه در ایران صادر شد
مجوز مصرف اضطراری واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه در ایران صادر شد

 دکتر کیانوش جهانپور، گفت: در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص(صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری واکسن Sputnik V محصول شرکت گامالیا کشور روسیه در فرم محلول فریزشده و ویال های تک دوز/۵ دوز در ایران صادر شد. بنابر اعلام وبدا وی افزود: روند بررسی […]

 دکتر کیانوش جهانپور، گفت: در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص(صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری واکسن Sputnik V محصول شرکت گامالیا کشور روسیه در فرم محلول فریزشده و ویال های تک دوز/۵ دوز در ایران صادر شد.

بنابر اعلام وبدا وی افزود: روند بررسی واکسن‌های دیگر از مبداء هند، چین، روسیه و … کماکان ادامه دارد.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تقدیر رئیس سازمان امور عشایر کشور از فرماندار چرداول