محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها؛
محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.

به گزارش بازار، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است.

مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد.

مکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص پرریسک و اشخاص تحت مراقبت در حوزه پولشویی را روز به روز کامل تر و این نوع اشخاص را تحت نظارت و کنترل و در صورت لزوم محدودیت های قانونی قرار دهیم تا بدینوسیله ریسک تعاملات کاری را مدیریت کنیم.

مرکز اطلاعات مالی در پایان ضمن اعلام هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری تاکید کرده است، مرکز اطلاعات مالی نحوه اجرای دستور العمل های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد می نماید و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.