محکومیت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به دلیل قاچاق

سازمان تعزیرات خبر داد؛

محکومیت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به دلیل قاچاق

محکومیت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به دلیل قاچاق

با اقدام سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت «آ.گ.س» به علت تخلف قاچاق در واردات ماشین‌آلات سنگین به جریمه سنگین محکوم شد.

به گزارش گروه اجتماعی حیات، سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سنگین‌ترین جریمه‌های قاچاق کالا را علیه یک شرکت تجاری صادر کرد.

باوجود برخی فشارها، سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی‌های کارشناسی و حقوقی طی چند ماه اخیر، پرونده تخلف شرکت «آ. گ. س» در حوزه واردات ماشین‌آلات سنگین را نهایی و حکم محکومیت این شرکت را صادر کرد.

بر اساس حکم قطعی سازمان تعزیرات، شرکت «آ. گ. س» به علت تخلف قاچاق در ماشین‌آلات سنگین وارداتی به ۲,۵۰۰ میلیارد تومان جریمه قطعی محکوم شد.

لازم به ذکر است با نظارت و پیگیری ویژه رئیس سازمان تعزیرات و علیرغم فشارها و تلاش برای اعمال‌نفوذ، پرونده در مرحله اجرای احکام بوده و ماشین‌آلات قاچاق و سایر اموال توفیقی برای فروش و واریز به خزانه در اختیار اموال تملیکی قرار داده شده است.