مخبر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد

مخبر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد

معاون اول رئیس‌جمهور هرگونه تغییر قیمت و افزایش از جمله را تکذیب کرد.
وی روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در هیچ یک از سطوح و مراجع تصمیم‌گیری دولت از جمله وزارت نفت، کمیسیون‌های تخصصی دولت و کارگروه‌ها، موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.