مراسم بزرگداشت سومین سالگرد خادم الرضا مداح اهل بیت دکتر حاج محمد مقدسی

مراسم بزرگداشت سومین سالگرد خادم الرضا مداح اهل بیت دکتر حاج محمد مقدسی مهمان سفره اهل بیت هستیم