مراسم سوگواری ایام فاطمیه مجازی برگزار می‌شود
مراسم سوگواری ایام فاطمیه مجازی برگزار می‌شود

از ۲۴ تا ۲۸ دی و در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراسم سوگواری ایام فاطمیه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ۲۴ تا ۲۸ دی‌ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید واردات موز در مقابل صادرات سیب آزاد شد

از ۲۴ تا ۲۸ دی و در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مراسم سوگواری ایام فاطمیه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ۲۴ تا ۲۸ دی‌ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
تجلیل از معلمان نمونه در عرصه ی پویش لبخند رضایت