مرکز رشد واحد‌های فناور راه‌اندازی شد
مرکز رشد واحد‌های فناور راه‌اندازی شد

در دانشگاه صنعتی کرمانشاه با موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه مرکز رشد واحد‌های فناور راه‌اندازی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ با پیگیری‌های ریاست و دیگر مسئولان حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مبنی بر ایجاد مرکز رشد واحد‌های فناور و طرح آن در جلسه کارگروه […]

در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

با موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه مرکز رشد واحد‌های فناور راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه؛ با پیگیری‌های ریاست و دیگر مسئولان حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مرکز رشد واحد‌های فناور راه‌اندازی شدصنعتی کرمانشاه مبنی بر ایجاد مرکز رشد واحد‌های فناور و طرح آن در جلسه کارگروه تخصصی فناوری، این موضوع در جلسه کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مطرح و با صدور مجوز راه‌اندازی مرکز رشد واحد‌های فناور در این دانشگاه موافقت به عمل آمد.

ماموریت اصلی مراکز رشد واحد‌های فناور، ایجاد فضای مناسب جهت تجاری‌سازی دستاورد‌های تحقیقاتی و فناورانه و حمایت از توسعه کسب و کار‌های دانش‌بنیان است.

مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه صنعتی کرمانشاه با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کسب و کار‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحد‌های نوپای فعال صاحب ایده توانسته از دانش و فناوری دانشجویان حمایت و پشتیبانی کند.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
۱۰۰۰ طرح اشتغالزایی ویژه کولبران در کرمانشاه تحققیافت