مرگ همزمان پدر و دختر ۷ ساله اصفهانی
مرگ همزمان پدر و دختر ۷ ساله اصفهانی

 یک مرد ۴۰ساله و دختر بچه ۷ساله ، علی رقم تلاش عوامل اورژانس در اثر شدت حادثه در جاده مبارکه جان باختندرئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مبارکه ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب یکدستگاه سواری پژو در جاده مبارکه به مجلسی (از سمت نصیر آباد مبارکه) به علت لغزندگی جاده واژگون شد. […]

 یک مرد ۴۰ساله و دختر بچه ۷ساله ، علی رقم تلاش عوامل اورژانس در اثر شدت حادثه در جاده مبارکه جان باختندرئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مبارکه ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب یکدستگاه سواری پژو در جاده مبارکه به مجلسی (از سمت نصیر آباد مبارکه) به علت لغزندگی جاده واژگون شد.

کیومرث مختاری گفت: متاسفانه یک مرد ۴۰ساله و دختر بچه ۷ساله ، علی رغم تلاش عوامل اورژانس در اثر شدت حادثه جان باختند و دو نفر دیگر از سرنشینان خودرو نیز با شدت جراحت تحویل عوامل اورژانس جاده ای شدند.

 

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
علل تبدیل نشدن کرمانشاه از یک معبر گردشگری به مقصد گردشگریکدام است؟