مزایده بلوک ۵۱ درصدی پرسپولیس ۱۲ دی ماه برگزار می‌شود

مزایده بلوک ۵۱ درصدی پرسپولیس ۱۲ دی ماه برگزار می‌شود

مزایده بلوک ۵۱ درصدی پرسپولیس ۱۲ دی ماه برگزار می‌شود

بلوک ۵۱ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در روز سه‌شنبه، ۱۲ دیماه امسال از طریق بازار پایه فرابورس ایران به فروش می‌رسد.

به گزارش بازار، تعداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۵۰ سهم معادل ۵۱ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) متعلق به وزارت ورزش و جوانان، توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت نقد و شرایطی در روز سه‌شنبه، ۱۲ دیماه امسال از طریق بازار پایه فرابورس ایران به فروش می‌رسد.

بر اساس این گزارش، قیمت پایه هر سهم این بلوک پرسپولیس برای این عرضه، قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روزعرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد بشرط آنکه از ۳۹۴۶ ریال کمتر نباشد، تعیین شده است.

قیمت کل پایه این بلوک ۵۱ درصدی نیز تعداد سهام قابل عرضه، ضربدر قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه از ارزش ۲۱ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۰۰ ریال کمتر نباشد، عنوان شده است.

همچنین سپرده حضور در رقابت میان خریدار این بلوک باشگاه پرسپولیس، تعداد سهام قابل عرضه، ضربدر ۱۰ درصد، ضربدر قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه از ارزش ۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد و ۱۰۴ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۶۹۰ ریال کمتر نباشد، می‌باشد.