مسیر گردشگری غرب کشور باید مورد اهمیت قرار گیرد

مسیر گردشگری غرب کشور باید مورد اهمیت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار) حسینی، شهردار همدان در جمع اصحاب رسانه کرمانشاه:

از نظر گردشگری همدان مانند کرمانشاه سبقه کهن و طولانی داشته و در مسیر جهانی شدن است.

شهرداری همدان متولی تئاتر کودک و نوجوان شده و برای ۲۹ امین دوره در همدان اجرا خواهد شد.

در شهر همدان گردشگری ادیان راه اندازی شده و این نوع گردشگری در کنار گردشگری تاریخی پتانسیل خوبی ایجاد کرده است.

گردشگری سلامت از جمله فعالیت های استان است و مسیر گردشگری غرب کشور را باید کنار هم گذاشت تا دیده شود.

نیاز است مسیر گردشگری غرب کشور که قدمت و تمدن کهنی در ایران دارد پیشرفت و توسعه یابد و این مورد با همکاری دو استان انجام شدنی است.

پتانسیل غرب کشور بسیار بالاست و اصحاب رسانه این پتانسیل را باید نشان دهند تا بتوان این تمدن را توسعه داد.

غرب کشور ما رقابت پذیر با مسیر گردشگری طلایی استان‌های دیگر است و با سرمایه گذاری و… می توان به نتیجه مطلوبی رسید.