مشارکت رای اولی‌ها باعث نهادینه شدن فرهنگ انتخابات می‌شود

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است