مشارکت ۳۹.۲ درصدی کرمانشاهیان در دور دوم انتخابات

به گزارش کلهرنیوز، علی شعبانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در اشاره به روند استقبال و مشارکت کرمانشاهیان در انتخابات، اظهار کرد: با توجه به حضور مردم در روند انتخابات دوره دوم استان کرمانشاه بر اساس تعداد واجدین شرایط ثبت احوال و ساکن در کرمانشاه یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر است.

وی با تاکید بر مشارکت ۳۹.۲ درصدی و افزایش حدود ۹ درصدی کرمانشاهیان نسبت به دور دوم، افزود: بر اساس استعلامات دریافت شده تا ساعت ۲۱ تعداد ۶۵۰ هزار نفر در استان کرمانشاه در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مشارکت داشته و بر اساس نیاز وزارت کشور ساعت رأی گیری را تا ۲۴ امشب تمدید کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون با توجه به مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی نیمی از شعب اخذ رأی در حال فعالیت و اخذ رأی هستند.

شعبانی با اشاره به اتمام رأی گیری در برخی از شعب سیار روستایی، عنوان کرد: بر همین اساس در این شعب صندوق‌های رأی بازگشایی و شمارش آغاز شده است و سایر شعب اخذ رأی نیز تا پایان زمان رأی گیری فعالیت خود را ادامه داده و با اتمام زمان رأی گیری تنها افراد داخل شعب می‌توانند آرا خود را به صندوق بیاندازند./مهر