مصارف باید متناسب با منابع باشد/ انطباق بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق + فیلم

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفتگو با حیات:

مصارف باید متناسب با منابع باشد/ انطباق بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق + فیلم

مصارف باید متناسب با منابع باشد/ انطباق بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق + فیلم

راستینه گفت: ما در کمیسیون تلفیق انطباق این بودجه را با برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار می دهیم و این بودجه را به عنوان بسته جامع و کامل دخل و خرج کشور با نگاه به هدایت نقدینگی به سمت تولید و مهار تورم بررسی میکنیم.

احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفتگو با حیات؛ در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: آنچه که در کلیات لایحه بودجه که توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد مورد توجه قرار گرفته ؛ انتظام بخشی مالی با اصلاح نظام پولی و ریالی، اصلاح ساختار بانکی کشور و مهار نقدینگی است.

وی با اشاره به اینکه توجه به مهار تورم در کنار مهار نقدینگی و انتظام بخشی مالی از شاخصه های کلیات لایحه است افزود: چنانچه هدفگذاری رشد ۸ درصدی بودجه محقق شود هم تورم مهار میشود و هم میتوانیم در کنار رشد اقتصادی زمینه اشتغال جوانان عزیزمان را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۳ دو هدف اصلی؛ مهار تورم و حرکت به سمت جهش و تولید اقتصادی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه را باید مورد توجه داشته باشد برای تحقق این دو موضوع، ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید بسیار حائز اهمیت است. برای اینکه نقدینگی به سمت تولید هدایت شود انتظام بخشی مالی، پرهیز از کسری بودجه، چاپ پول و نقدینگی و تزریق آن با جامعه باید به صورت جدی باید دنبال شود و موسساتی که به وظایف خود عمل نمی کنند و با خلق پول هزینه های سنگینی بر جامعه تحمیل می کنند باید در بودجه مورد توجه قرار گیرند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: مصارف ما باید متناسب با منابع باشد مصارف بیش از منابع سبب کسری بودجه میشود بنابراین هم مجلس و هم دولت از تعریف مصارف جدید که سبب کسری بودجه میشود به شدت پرهیز کنند. واقعیت این است که امروز ریشه اساسی تورم و رکود اقتصادی این است که رکود اقتصادی مهار نشده و به سمت تولید نرفته است.

پیشنهاد فر نیوز
علائم مسمومیت با مونوکسید کربن

راستینه تشریح کرد: جمع کردن سفته بازی و دلالی، شفاف سازی گردش پولی و ریالی کشور و توجه به حکمرانی ریالی کشور بسیار اهمیت دارد و به نظر میرسد بودجه ۱۴۰۳ بودجه مهمی است زیرا بودجه اول برنامه هفتم است. ما در کمیسیون تلفیق انطباق این بودجه را با برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار می دهیم و این بودجه را به عنوان بسته جامع و کامل دخل و خرج کشور با نگاه به هدایت نقدینگی به سمت تولید و مهار تورم بررسی میکنیم.صفورا طالب زاده