معرفی سه بنگاه بزرگ اقتصادی از کرمانشاه به عنوان صنعت
سبز
معرفی سه بنگاه بزرگ اقتصادی از کرمانشاه به عنوان صنعت
سبز

حاتمی با بیان اینکه طرح صنعت سبز، عامل توسعه و انتقال فناوری، کارآفرینی، تولید و بهره وری بالا، همراه با حفظ محیط زیست و کاهش تغییرات آب و هوایی است افزود: صنایع سبز به صنایعی گفته می‌شود که علاوه بر تولید و بهره وری بالا، کمترین آلودگی را وارد محیط زیست  می‌کنند. وی با بیان […]

حاتمی با بیان اینکه طرح صنعت سبز، عامل توسعه و انتقال فناوری، کارآفرینی، تولید و بهره وری بالا، همراه با حفظ محیط زیست و کاهش تغییرات آب و هوایی است افزود: صنایع سبز به صنایعی گفته می‌شود که علاوه بر تولید و بهره وری بالا، کمترین آلودگی را وارد محیط زیست  می‌کنند.

وی با بیان اینکه همه ما در مقابل حفظ محیط زیست مسئولیت داریم افزود:رعایت استاندارد‌های محیط زیستی از سوی صنایع استان می‌تواند هوای پاک و سالم و در کنار آن توسعه پایدار را به دنبال داشته باشد.

 در بیست و دومین همایش ملی تقدیر از واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی سبز در کشور، پس از بررسی و ارزیابی ۲۵۹ واحد صنعتی، پنج واحد به عنوان صنعت برگزیده سبز، چهار واحد به عنوان خدمات برگزیده سبز، ۴۲ واحد بعنوان صنعت سبز، یک واحد به عنوان معدن سبز و ۱۳ واحد به عنوان خدمات سبز، در سطح کشور انتخاب شدند.

در این همایش از  ۳بنگاه بزرگ اقتصادی استان شامل شرکت پالایش نفت، صنایع سیمان سامان غرب و پلیمر از استان کرمانشاه که بعنوان صنعت سبز در سطح ملی برگزیده شده بودند با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
کشف چک پولهای تقلبی در کنگاور