مهدی نجفی مدیر روابط عمومی ایریتک شد

با حکم محمد مهدی مستقیمی، مدیر عامل شرکت ایریتک، مهدی نجفی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل این مجموعه را عهده دار شد. نجفی سوابقی همچون مدیریت روابط عمومی آلومینیوم جنوب سالکو، مدیریت روابط عمومی شرکت فنی و مهندسی مهندسی mmte هلدینگ ارزش و همکاری با روابط عمومی های تولید کنندگان فولاد و آلومینیوم مانند گلگهر، فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان را در کارنامه حرفه ای خود دارد.

وی همچنین بیش از دو دهه به عنوان مدیر و فعال رسانه ای در مجموعه هایی چون روزنامه ایران، روزنامه صمت و روزنامه روزگار معدن فعالیت داشته است.