میثاقی قرارداد نجومی سپاهانی‌ها را لو داد+ فیلم

میثاقی قرارداد نجومی سپاهانی‌ها را لو داد+ فیلم

میثاقی: باشگاه قرارداد ۳ را ۸۰ میلیارد ثبت کرده است؛ ۲۵ میلیارد برای فصل اول و ۵۵ میلیارد برای فصل بعد.