ناترازی شبکه بانکی به معنی ورشکستگی نیست

ناترازی شبکه بانکی به معنی ورشکستگی نیست

محمد رضا فرزین گفت: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی و ارزی کشور است متغیر‌های کلان کشور آسیب‌های جدی در ۵ سال گذشته داشته است؛ بنابراین نیازمند برخی اصلاحات اساسی احساس می‌شود. متوسط رشد نقدینگی از ۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد، تورم ۴۴ درصد و رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱ درصد بوده است حتما باید در ساختار خود تغییر اساسی ایجاد کنیم و به سبب شوک‌های بی اعتمادی در اقتصاد شکل گرفته است برای همین در بانک مرکزی نقشه راه را بر مبنای کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم گری و تقویت نظارت و تحکیم حکمرانی بانک مرکزی، تنظیم مناسبات دولت و بانک مرکزی و در آخر تنظیم انتظار مشخص کرده ایم.
او افزود: با همکاری دولت یک قانون تحت عنوان بانکداری مرکزی تهیه شده است به توافق‌های خوبی رسیدیم محور اصلی آن هم اشکالات مربوط مصوب قانون سال ۵۱ پول و اعتباری است که در آن بانک مرکزی از اقتدار فیصله کافی برخوردار نیست به همین سبب قانون جدید تمرکز آن بر انجام این اصلاحات است تا بانک مرکزی از اختیارات لازم برای حضور در بازار ارز برخوردار باشد دومین بخش اصلاح بانکداری است. سیاست بانکی تمرکز شده بر کاهش ناترازی و تقویت زنجیره ارزش است.
به گفته فرزین، در حوزه سیاست‌های پولی در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می‌گرفتیم چیزی که عامل تورم محسوب می‌شود نقدینگی است، بنابراین باید آن را کنترل می‌کردیم نقدینگی در سال ۹۹ نرخ رشد آن ۴۰.۶ بوده در ۱۴۰۱ نرخ به ۳۱.۵ درصد رسید و اکنون در تیر به ۲۷.۵ درصد کاهش داشته است و برنامه ما برای امسال ۲۵ درصد است در خصوص تورم نقطه به نقطه در اردبیهشت ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ درصد بوده در تیر امسال به ۳۲ درصد کاهش داشته است.
او افزود: نرخ تورم حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش داشته و اثرات آن بر بازار دارایی مانند مسکن و خودرو قابل مشاهده است. در ماه گذشته تورم نرخ رشد کالا به صفر درصد رسیده است.
فرزین می‌گوید: اکنون نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز افزایشی، تراز پرداخت‌ها در حال افزایش، در حال افزایش و همه این‌ها نشان دهنده این است که نرخ ارز کنترل خواهد شد و در حال کنترل است.
او گفت: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بوده است، سال ۹۹ حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسیده و۱۴۰۱ به بیش از ۱۴میلیارد دلار رسیده است. صادرات کالایی ما ۲۲ میلیارد دلار رسیده و بیشتر از واردات کالا بود وحجم تعاملات اقتصادی ما به دنیا در حال نزدیک شدن به عدد ۲۰۰ میلیارد دلار است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته است و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

به گفته او، کنترل مقداری خوبی انجام داده ایم و توانستیم قدر خلق نقدینگی نظام بانکی را کنترل کنیم ضریب فزاینده منفی شده است و به منفی ۸ /۹ رسیده است. زنجیره تامین مالی را تقویت خواهیم کرد.
رئیس بانک مرکزی افزود: در حوزه نظام بانکی اصلاحات باید شکل گیرد که این اصلاحات باید به سمت ناترازی‌ها باشد به همین سبب برای همه بانک‌ها برنامه اصلاح داده ایم زمانی که می‌گویم ناترازی منظور ورشکستگی نیست، ناترازی در نظام بانک ایران بیشتر ناشی از مشکل نقدینگی است.

ناترازی شبکه بانکی به معنی ورشکستگی نیست