نام‌گذاری ۷ کوچه و خیابان  بنام شهدا مزین شد
نام‌گذاری ۷ کوچه و خیابان  بنام شهدا مزین شد

در کرمانشاه با تصویب شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی کرمانشاه، ۷ کوچه و خیابان به نام شهدا متبرک شد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید قیمت خودرو امروز ۹۹/۱۲/۱۷

در کرمانشاه

با تصویب شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی کرمانشاه، ۷ کوچه و خیابان به نام شهدا متبرک شد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
آرامش یک ماهه "کرونا" در کرمانشاه/ 86 درصد کرمانشاهیان"ماسک" می‌زنند