نام یک میدان و ۱۸ معبر در تهران تغییر کرد

نام یک میدان و ۱۸ معبر در تهران تغییر کرد

در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران نام یک میدان، یک خیابان و ۱۷ کوچه در منطقه ۲۱ و ۱۴ با حداکثر آراء موافق اعضای شورای شهر تغییر یافت.

در منطقه ۲۱ کوچه صاحب الزمان (عج) به نام شهید سید محمد اسحاقی، کوچه دوم به نام شهید جعفر عباسپور باغان، کوچه آزادی در خیابان امام حسین (ع) به نام شهید صبور رستمی و کوچه آزادی در خیابان شهید طالقانی به نام شهید حسن تقی خندابی، کوچه یکم در خیابان امام خمینی (ره) به نام شهید حسین شعبانی، کوچه شریعتی به نام شهید محمدرضا فرقانی، کوچه ولیعصر (عج) به نام شهید مهدی مجیدی، کوچه بنفشه به نام شهید داوود شریفی، کوچه هشت متری یکم به نام شهید غلامرضا قربانی، کوچه توحید به نام شهید افراسیاب امیری و خیابان گلستانک به نام شهدای مگاموتور نامگذاری شدند.

همچنین؛ در منطقه ۱۴ کوچه اردیبهشت به نام شهید هادی محبی، کوچه متحدی به نام شهید سید محمد حسین میردوستی، کوچه تیر به نام شهید محسن عباسی، کوچه بامداد به نام شهیدان رجبعلی و حسنعلی شاکری، کوچه شاهد ۶ به نام شهید علیرضا مشجری، کوچه پویش ۳ به نام شهید حمید صبوری، میدان فاقد نام به شهید احمد باجلانی و کوچه اول در میدان به نام شهید حسین چلندری تغییر یافت.

بر اساس این گزارش؛ به پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران، تغییر نام کوچه شهید رجایی به نام شهید محمدرضا علیرضایی از دستور کار خارج شد.

نام یک میدان و ۱۸ معبر در تهران تغییر کرد