نایب رئیس هیات آمادگی  جسمانی شهرستان  کرمانشاه منصوب  شد 

نایب رئیس هیات آمادگی  جسمانی شهرستان  کرمانشاه منصوب  شد  ، به گزارش نیوز  به نقل از روابط  عمومی هیات آمادگی  جسمانی شهرستان  کرمانشاه بر  اساس حکمی  که از سوی هادی  امام پور رئیس  ای هیئت   صادر  شد خانم  بهاره حیدری  به عنوان نایب  رئیس  هیات آمادگی  جسمانی شهرستان  کرمانشاه منصوب  گردید .

در  بخشی از این حکم  آمده است : امید است در سایه الطاف الهی و در نظر گرفتن  اهداف فدراسیون و  بهره  گیری از  خلاقیت های فردی در انجام این مهم موفق و موید  باشید