نرخ کرایه‌ها از شلمچه تا نجف و کربلا

نرخ کرایه‌ها از شلمچه تا نجف و کربلا

تعرفه نرخ کرایه از پایانه مرزی تا نجف و اعلام شد.

نرخ کرایه‌ها تا نجف

شلمچه تا نجف (با اتوبوس): ۱۰ تا ۱۲ هزار دینار

شلمچه تا نجف (با ون): ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار

شلمچه تا نجف (با سواری): ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار

نرخ کرایه‌ها تا کربلا

شلمچه تا کربلا (با اتوبوس): ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار

شلمچه تا کربلا (با ون): ۱۶ تا ۱۸ هزار دینار

شلمچه تا کربلا (با سواری): ۲۸ تا ۳۲ هزار دینار

۵ هزار دینار معادل ۱۷۰ هزار تومان

۱۰ هزار دینار معادل ۳۴۰ هزار تومان

۱۲ هزار دینار معادل ۴۱۰ هزار تومان

۱۵ هزار دینار معادل ۵۱۰ هزار تومان

۱۸ هزار دینار معادل ۶۱۰ هزار تومان

۲۰ هزار دینار معادل ۶۸۰ هزار تومان

۲۵ هزار دینار معادل ۸۵۰ هزار تومان

شلمچه اربعین