نشست خبری و مانور آتش نشانی کرمانشاه برای چهارشنبه
آخرسال
نشست خبری و مانور آتش نشانی کرمانشاه برای چهارشنبه
آخرسال

غلامرضا رضایی رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه در نشست خبری و مانور آموزشی اطفا حریق سبک از آمادگی کامل این سازمان برای امدادرسانی در حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد. پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید توقف قطار ایران به عراق در ایستگاه بی‌پولی/ دنبالسرمایه‌گذار خارجی هستیم

غلامرضا رضایی رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه در نشست خبری و مانور آموزشی اطفا حریق سبک از آمادگی کامل این سازمان برای امدادرسانی در حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد.

پیشنهاد می شود این مطلب را نیز بخوانید
حضور گردشگران نوروزی در کرمانشاه فراتر از انتظار