نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه برگزار شد

نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه برگزار شد

نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه برگزار شد

نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه با حضور روسای کمیسیون های دو کشور در تهران برگزار شد.

به گزارش بازار، امروز با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه به عنوان روسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، نشست مشترک برای بررسی توافق‌های پیشین و بررسی ضمیمه‌های همکاری جدید برگزار شد.

این نشست با حضور نخست وزیر سوریه و معاون اول رییس جمهور ایران در هفته آتی نهایی و اسناد مشترک به امضای دو طرف می‌رسد.