نمایشگاه روایت پیشرفت در بیرجند
دوشنبه 4 دی 1402-09:36

';
this.title = 'عکس ' + (this.index + 1) + ' از ' + this.group.length + (this.title ? ' – ' + this.title : '') + downloadButton;

var alt = this.element.find('img').attr('alt');
this.inner.find('img').attr('alt', alt);
},

});

//$(".photoThumbnail").each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);
//});

});

$(window).load(function () {
//$(".photoThumbnail").each(function () {
// var parWidth = $(this).parent().width();
// $(this).parent().height(parWidth);

// var parHeight = $(this).parent().height();
// var martop = (parHeight – $(this).height()) / 2;
// $(this).css('margin-top', martop);
//});
});

نام عکاس: باقریان

زمان انتشار: دوشنبه 4 دی 1402 08:59

نمایشگاه روایت پیشرفت در بیرجند

نمایشگاه روایت پیشرفت با معرفی تولیدات و دستاوردهای مجموعه‌ دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند برپا شد.


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan


 | bageryan

کلمات کلیدی:


نمایشگاه


روایت پیشرفت