نمرود آلونی دستگیر شد| اسارت فرمانده ویژه اسرائیل به دست حماس

نمرود آلونی دستگیر شد| اسارت فرمانده ویژه اسرائیل به دست حماس

نمرود آلونی فرمانده لشکر ویژه ارتش اسراییل معروف به (نیروی عمق) در منزلش در خواب دستگیر شد.

نمرود آلونی دستگیر شد| اسارت فرمانده ویژه اسرائیل به دست حماس

پیشنهاد فر نیوز
نوبت عصر مدارس ۵ شهر استان تهران امروز غیرحضوری شد