نگرانی جامعه از رشد مهاجران غیرقانونی به‌حق است/موضوع مهاجران افغانستانی‌ها را نباید صرفا منفی دید و جامعه را تهییج کرد

نگرانی جامعه از رشد مهاجران غیرقانونی به‌حق است/موضوع مهاجران افغانستانی‌ها را نباید صرفا منفی دید و جامعه را تهییج کرد

محسن پیرهادی ،رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید براینکه موضوع مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران را نباید صرفا سیاه و منفی دید به چالش کشید یا با آن به عنوان یکی پدیده ناخوشایند اجتماعی برخورد کرد،گفت:برای کاهش مخاطرات شیب صعودی مهاجرت برادران وخواهران افغانستانی به ایران باید با نگاه واقع بینانه و مبتنی بر آمار به سمت چارچوبمند و نظارت‌پذیرکردن این حضور گام برداشت ومانند هر کشور مهاجر پذیر دیگری برای موضوع مهاجران خارجی برنامه و رویکرد میان مدت و بلندمدت تدوین کرد.

پیرهادی با بیان اینکه در روزهای اخیر با دست به دست شدن شماری از اخبار مرتبط با مهاجران غیرقانونی افغانستانی، ساماندهی آنها به یکی از مباحث داغ شبکه های اجتماعی بدل شده است،افزود:ابراز نگرانی درمورد آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی وسیاسی افزایش مهاجران غیر قانونی افغانستانی درحاشیه کلانشهرها از سوی جمعی از شهروندان به حق است و باید محل توجه مسئولان امنیتی و سیاسی قرار گیرد،اما این نگرانی نباید سبب شود در بحث مهاجران افغانی جامعه دچار نگاه احساسی و تهییج شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس افزود:پرداختن به موضوع مهاجران افغانی وپاسخ دادن به نگرانی مردم از سوی مسئولان ذیربط امری ضروری است وباید این اطمینان خاطر به جامعه داده شود که اوضاع و شرایط تحت نظارت و مدیریت است.

پیرهادی ضابطه مند وقانونی شدن حضوراتباع خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر در تامین اصل امنیت ملی دانست و گفت: موضوعی که باید به آن پرداخت و به آن ورود کرد، قانونی شدن حضور مهاجران افغانستانی بارعایت ملاحظات و شرایط کشور است،این امر به معنای مخالفت با حضور افغانستانی ها در ایران نیست، بلکه قانونی بودن این حضور در کشور ما مانند هر کشور میزبان دیگری است،فرد مهاجر را در قبال برخورداری از شرایط زندگی در کشور میزبان ملزم به رعایت قانون آن کشور و برخوداری متقابل از زیست قانونی و محترمانه می شود.

رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه ملت ایران و افغانستان دارای اشتراکات فرهنگی،مذهبی بسیاری هستند و روابط دوستانه و بردارانه‌ای میان دوملت بر قراراست،ادامه داد:ایران همیشه در پی ناآرامی های تحمیلی به کشور افغانستان میزبان مهاجران این کشور بوده و در مقابل نیزحضور آنان نیزبه عنوان نیروی کار امین، منعطف و سخت کوش مزایا و محاسن بسیاری برای اقتصاد کشورداشته است.

پیرهادی با رد این شائبه که حضور مهاجران افغانستانی باعث افزایش شمار ایرانیان جویای کار شده است یا سبب تحمیل هزینه اقتصادی به کشور می‌شود،افزود: بر اساس بررسی های انجام شده،عمده مهاجران افغانستانی درحوزه خدمات شهری و صنعت ساختمان وعمرانی و تولیدی کشور به کارهای خدماتی و نگهبانی اشتغال دارند واین رده‌های شغلی با شرایط و ویژگی‌های نیروی جویای کار ایران تناسبی ندارد .

** ضرورت توجه به نرخ بالای زاد و ولد افغانستانی‌های مهاجر در ایران

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه همه کشورهای مهاجرپذیر قوانین مشخصی برای پذیرش مهاجران دارند و بحث ورود ومهاجرت غیرقانونی درهیچ کشوری مورد اغماض قرار نمی‌گیرد،ادامه داد: بحث مهاجرت و حضور شمار قابل توجهی از مهاجران تبعه یک کشوربا یک مسلک،مرام و نگاه قومیتی وتعلق مذهبی وفرهنگی اجتماعی بر شاخص‌های اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی،سیاسی وامنیتی کشور میزبان در درازمدت و حتی میان مدت اثر گذار خواهد بود.

پیرهادی افزود: آنچه در بحث شکل گیری موج مهاجرت افغان ها باید مورد توجه قرار گیرد،نرخ بالای زاد و ولد افغانستانی ها در ایران است که در بازه زمانی ۱۰-۱۵ ساله با نرخ رشد قابل توجهی همواره خواهد بود ،بنابراین نرخ زاد و ولد وافزایش جمعیت آنها باید متناسب با شرایط مهاجرت پذیری کشور کنترل و مدیریت شود.

نگرانی جامعه از رشد مهاجران غیرقانونی به‌حق است/موضوع مهاجران افغانستانی‌ها را نباید صرفا منفی دید و جامعه را تهییج کرد

** باید به شکل گیری بلوک قومیتی افغانستانی ها در ایران توجه شود

این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: نکته مهمی که ورای اخبار روزهای اخیر باید در بحث ورود غیر قانونی مهاجران افغانی قابل توجه است و نیازمند بررسی و چاره جویی جدی است،بحث شکل گیری بلوک قومیتی آنان در کشوراست که در برهم زدن توازن قومیتی کشوراثر گذار و محل توجه خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مسائل قومی از حساس ترین و تأثیرگذارترین مسائل اجتماعی و سیاسی یک نظام حکمرانی محسوب می شود،ادامه داد: شکل گیری اجتماعی بزرگ از یک قومیت مهاجر با هویت مشترک و تعلقات مذهبی،اعتقادی و فرهنگی مشترک در کلانشهرهای کشور که بر عکس قومیت‌های داخل کشور تعلق مکانی و اعتقاد چندانی به تمامیت ارضی کشور ندارند،موضوعی مهم و حساس است که باید مورد توجه و چاره جویی قرار گیرد.

** دستگاه های امنیتی مراقب شکل گیری خط تخریبی میان دو کشور باشند

او افزود:مهاجران افغانستانی باید به یاد داشته باشند که ایران در شرایط جنگی و آسیب های مستمری که به کشور افغانستان وارد شده میزبان خوبی برای آنها بوده و همواره ایرانیان با محبت و آغوش باز ازآنها استقبال کرده اند و بر اساس این نگاه ایران بعضا توانسته اند امین مردم ایران هم باشند وحفظ این نگاه و محبت از سوی آنها نیز ضروری است اگرچه که مهاجران افغانستانی نیز با سخت کوشی و امانتداری درحوزه‌های خدماتی و تولیدی کمک زیادی به پیشرفت پروژه های کشور ما داشته اند،بنابراین حفظ این نگاه وتعامل بسیار مهم است.

پیرهادی تاکید کرد: بر همین اساس در کنار اهمیت نظارت بر حضور مهاجران خارجی بحث آموزش به مهاجران نیز ضروری است وآنها باید در بدو ورود به کشورمان ،متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور ما آموزش ببینند،در این حوزه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ای می توانند با تولیدات فرهنگی،رسانه ای ،فرهنگ و سبک زندگی ایرانی را به مهاجران آموزش دهند ومتقابلا به حضور مسالمت آمیزشدن نگاه جامعه در قبال مهاجران خارجی کمک کنند.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت:با توجه نقش شبکه های اجتماعی در برجسته کردن مباحث و اخبار، دستگاه امنیتی باید مراقب باشند که برخلاف واقعیت موجود،یک خط تخریبی بین دو کشورهم جوار شکل نگیرد وبه برقراری همزیستی به نسبت مسالمت آمیزی که میان هموطنانمان و مهاجران افغانستانی بر قرار بوده آسیبی وارد نشود.