نیاز ۱۵۰ میلیون تنی کشور به انواع محصولات کشاورزی

نیاز ۱۵۰ میلیون تنی کشور به انواع محصولات کشاورزی

غلامرضا صالحی جوزانی گفت: بخش کشاورزی جزء امنیت غذایی کشور محسوب می شود در حال حاضر نیاز کشور چیزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی است که از این رقم ۱۲۵ میلیون تن توسط بخش کشاورزی کشور تامین و ۲۵ میلیون تن دیگر از طریق واردات تامین می شود.

او گفت: پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ نیاز ما به ۲۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی رسد که متاسفانه ما به تغییرات اقلیمی هم دست و پنجه نرم می کنیم.

جوزانی گفت: کشاورزی شور باید به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت کند،معمولا شبکه های اجرایی هم افزایی در این بخش را ندارند. به طور قطع توسعه کشاورزی دانش بنیان مبتنی بر فناوری های نوین کشاورزی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی برای رفع چالش های بخش کشاورزی لازم است.

صالحی جوزانی درباره چالش های مهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور تا سال۱۴۳۰ گفت: تا آن زمان افزایش جمعیت کشور تا حدود ۱۰۰ میلیون نفر و نیاز کشور به محصولات کشاورزی حدود ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید این در حالی است که اکنون نیاز کشور به محصولات کشاورزی ۱۵۰ میلیون تن است

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: اکنون نزدیک به ۲۰۰ شرکت دانش بنیان فناور و هسته ای در بخش بیوتکنولوژی کشاورزی فعال است که ارزش محصولات آنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار است و باید این میزان به ۲ میلیارد دلار برسد.

نیاز ۱۵۰ میلیون تنی کشور به انواع محصولات کشاورزی